ถุงผ้าลดโลกร้อน ประโยชน์ ผลต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน

1.บทนำ ถุงผ้าลดโลกร้อน

ผลการศึกษาเมื่อไม่นานนี้แสดงให้เห็นว่าการนำถุงผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เนื่องจากถุงผ้าทำมาจากวัสดุรีไซเคิลจึงช่วยลดปริมาณขยะที่ผลิตได้

ถุงผ้ายังเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอีกด้วย เพราะสามารถทำจากวัสดุที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าถุงผ้าสามารถใช้งานได้หลายครั้งซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่ผลิตได้

Continue reading