ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา

1.กรอกข้อมูล “ผู้ติดต่อ”  
– ชื่อผู้ติดต่อ  
– เบอร์ติดต่อกลับ  
– อีเมล์
2.กรอกข้อมูล “บริษัทหรือหน่วยงาน” 
– ชื่อบริษัทหรือองค์กร
3.กรอกข้อมูล “สินค้าที่สนใจ”  
– ชื่อสินค้า 
– รหัสสินค้า
– จำนวนที่สนใจ
4.คลิกส่งใบเสนอราคา

สามารถสอบถามราคา โดยแจ้งสินค้าที่ต้องการ จำนวนที่ต้องการ หรือส่งแบบแบบมาวาง โดยสอบถามพูดคุยทาง Line ID : @p168